afspraak maken    
0528 22 70 70
Beste bouwer 2017

Certificering en Garanties

VCA**

Sinds juni 2004 is HuneBouw in het bezit van het VGM beheerssysteemcertificaat Veiligheid Checklist Aannemers VCA**.


Klik hier om het certificaat te downloaden als pdf

 


 

logo kiwa iso 9001

ISO 9001

Sinds juni 2004 is HuneBouw in het bezit van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001.

Klik hier om het certificaat te downloaden als pdf

 


 

logo kiwa iso 14001

ISO 14001

Sinds juni 2016 is HuneBouw in het bezit van het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001.

Klik hier om het certificaat te downloaden als pdf

 


 

FSC® / PEFC certificering

Sinds januari 2013 is HuneBouw in het bezit van de FSC en PEFC certificaten.logo FSC en PEFC

FSC, De Forest Stewardship Council is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor verantwoord bosbeheer. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer.

Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. Door middel van de certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen het hout (en papier) met het PEFC keurmerk verwerken in hun producten.

Voor HuneBouw houdt dit in dat houtproducten fysiek en administratief traceerbaar zijn binnen het bedrijf.

www.fsc.nl
-download certificaat FSC-

-www.pefcnederland.nl
download certificaat PEFC-

 


Hunebouw MVO-gecertificeerdMVO gecertificeerd

Sinds juli 2015 is HuneBouw in het bezit van een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen certificaat.


Bouwend Nederland

HuneBouw is sinds oprichting lid van de brancheorganisatie Bouwend Nederland.


 

Klantgericht BouwenLogo Klantgericht Bouwen

De Stichting Klantgericht Bouwen heeft als doel de klantgerichtheid en de kwaliteit in de bouwbranche te verbeteren. Alleen bedrijven die beter dan gemiddeld scoren als het gaat om klanttevredenheid en het beperken van opleveringsgebreken krijgen het keurmerk.

Als één van de weinige aannemers in Noord Nederland beschikt HuneBouw over hun keurmerk.

Voor meer informatie: www.klantgerichtbouwen.nl - download certificaat

 


 

Woningborg

HuneBouw is aangesloten bij Woningborg N.V. Woningborg verstrekt garantiecertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. Kopers zijn daarmee beschermd tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Vooraf toetst Woningborg het bouwplan ten aanzien van een aantal gestelde eisen. Na toetsing en eventuele aanpassingen volgt planacceptatie en wordt het Woningborg-certificaat aan de koper verstrekt. Tijdens de bouw controleert Woningborg steekproefsgewijs de kwaliteit van de uitvoering en of uw woning conform de gestelde eisen wordt gebouwd.

Voor meer informatie www.woningborggroep.nl

 


 

Bouwgarant

Sinds de oprichting is HuneBouw lid van Bouwgarant. Bouwgarant biedt eigenaren van bestaande woningen zekerheden bij de verbouw/uitbreiding van hun bestaande woning.

Ter continuering van het lidmaatschap wordt onze onderneming elk jaar zowel technisch als financieel getoetst door Bouwgarant

Voor meer informatie www.bouwgarant.nl - download certificaat

 


 

Fundeon

HuneBouw is een erkend leerbedrijf. In eigen bedrijf mogen wij dus onze toekomstige vakmensen opleiden in de praktijk. Onze leermeesters en praktijkbegeleider hebben hiervoor kennis en de mogelijkheden.

Voor meer informatie www.fundeon.nl - download certificaat

 


 

Verzekeringscertificaat BN CAR verzekering 2017Bouwend Nederland B&U Contructieverzekering

Bouwend Nederland B&U Contructieverzekering