afspraak maken    
0528 22 70 70
Beste bouwer 2017

MVO

Het is mode om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Synoniem voor MVO is duurzaam ondernemen. Het is in onze branche mode om duurzaam te bouwen. Gelukkig maar, want dat is beter voor mens en milieu. Het is nog geen mode om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Toch gaat Hunebouw zich vanaf 2017 ook hierop richten.

Wil je echt duurzaam bouwen dan hoort daarbij zeker zuinig zijn op de mensen die dat vormgeven. Daarom starten we met een programma dat de vitaliteit van onze organisatie en onze medewerkers in kaart brengt en bevordert. Sleutelwoorden in dit programma zijn: gezondheid, motivatie, vakkennis en een goede werk-privébalans. Deze dienen ingebed te zijn in een lerende organisatiecultuur met gezondheid bevorderende arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. De uitdaging is om deze thema’s met elkaar gericht bij de kop te pakken.

Daarnaast vinden we het maatschappelijk verantwoord ondersteunen ook van belang en hieraan geven we uiting door het steunen van een aantal goede doelen. 

 

Klaas  Graveland                                                                  

Directeur