BENG woning bouwen

De term BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw, bijvoorbeeld de BENG-woning. HuneBouw staat voor u klaar om uw BENG woning te bouwen.

Wat is BENG

BENG of bijna energieneutraal gebouw betekent volgens het overheidsbeleid dat de EPC bijna nul is. EPC staat voor energieprestatie coëfficiënt en zegt iets over hoe zuinig een gebouw is. Hoe zuiniger een gebouw, hoe lager de EPC-waarde. Om deze waarde te bepalen, wordt alleen het energieverbruik gemeten dat direct te maken heeft met het gebouw zelf. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie, het verwarmen en koelen, het ventileren en de verlichting. Al het huishoudelijk verbruik, zoals televisiegebruik of het gebruik van keukenapparatuur valt hier dus niet onder. Vanaf 2020 moeten alle nieuw gebouwde woningen voldoen aan de BENG-eisen. De woning dient dan Bijna Energie Neutraal Gebouwd te zijn. Deze maatregel zal moeten zorgen voor minder CO2 uitstoot en is beter voor het milieu. De EPC zal dan vervangen worden voor de BENG indicatoren.

BENG woning bouwen met HuneBouw

BENG-eisen

BENG-eisen bestaan uit drie indicatoren en eisen:

  • Energiebehoefte: BENG 1: de jaarlijkse maximaal toegestane energiebehoefte, in kWh/m2
  • Energiegebruik: BENG 2: het totale jaarlijkse maximaal toegestane primaire fossiele energiegebruik (voor de opwekking van elektriciteit), in kWh/m2
  • Duurzame energie: BENG 3: een minimumaandeel duurzaam opgewekte energie in het energiegebruik

Om te bepalen wat de energiebehoefte is van een woning, wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. In de BENG woningen dient de energie behoefte zo laag mogelijk te zijn. Dat kunt u bereiken door bij het bouwen van een BENG woning goed te isoleren en een compacte bouwvorm te realiseren met een optimale ligging ten opzichte van de zon. Tevens dient zonlicht en daglicht op een goede manier benut te worden.
Het energiegebruik van de woning dient beperkt te worden. Hierbij wordt gekeken naar installaties, verlichting en toestellen die gebruikt worden.
Volgens de BENG eisen zijn woningen vanaf 2020 verplicht gebruik te maken van hernieuwbare energie, duurzaam opgewekte energie. Dat kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van zonnepanelen, zonnecollectoren, windenergie, biomassa of een warmtepomp.

NOM woning of BENG woning

Hoewel deze twee begrippen veel op elkaar lijken, zijn er toch duidelijk verschillen. Waar een NOM woning over een jaar genomen evenveel energie produceert als het verbruikt (voor zowel de woning als de gebruikers), is een BENG woning bijna energieneutraal. De meter zal aan het eind van het jaar niet op Nul staan, maar er wordt wel aan de BENG eisen voldaan.

BENG bouwen met HuneBouw

Duurzaam bouwen volgens BENG of BENG bouwen is niet alleen energiezuinig bouwen en energiebesparing, het is tevens een verhoging van het uiteindelijke wooncomfort door duurzame maatregelen te treffen. Zo wordt de lucht in de woning schoner en frisser dankzij het ventilatiesysteem en blijft ook de temperatuur constant. Daarnaast isoleert HuneBouw de BENG gebouwen zo, dat deze beter luchtdicht zijn. Ook maakt HuneBouw gebruik van zonnepanelen of PV-panelen en worden er warmtepompen geïnstalleerd. Wilt u meer weten over BENG bouwen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers zijn uitstekend op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom BENG en kunnen u helpen om uw woning aan de BENG eisen te laten voldoen.