Certificering en garanties

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. 

De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. HuneBouw is per juli 2022 gecertificeerd conform CO2 prestatieladder, niveau 3. 

Deze investering heeft zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

2021

2022

2023

SKAO:
https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/HuneBouw

Download certificaat

Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL focust op het echte gedrag van de werknemers op het gebied van houding en gedrag. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.
HuneBouw is per maart 2023 gecertificeerd conform SCL trede 3.

Download certificaat


Veiligheidsmanagementsysteem VCA** 2017/6.0

Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn essentieel voor mens, economie en natuur. Ons gecertificeerde veiligheidsmanagementsysteem zorgt ervoor dat we binnen ons bedrijf en op de projecten veiligheidsbewust zijn en de gevaren om ons heen kunnen beperken. Veiligheidsrisico’s en het aantal incidenten en/of (bijna)ongevallen worden zoveel mogelijk beperkt. We voldoen aan alle veiligheidseisen en onze werknemer is op de hoogte van de veiligheidsregelgeving.

Download certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015

Ons kwaliteit managementsysteem is de maatstaf voor transparantie, aansprakelijkheid en betrouwbaarheid en zorgt ervoor dat onze diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden en borgt continue verbetering van kwaliteit.

Download certificaat

Milieumanagementsysteem ISO 14001:2015

Ons gecertificeerde milieumanagementsysteem besteedt structurele aandacht aan de milieuprestaties in de bedrijfsvoering. Hiermee voldoen we aan wet- en regelgeving, het beheersen van milieu risico’s en streven we naar een permanente verbetering van de milieuprestaties.

Download certificaat

FSC® certificering

FSC, De Forest Stewardship Council is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor verantwoord bosbeheer. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Voor meer informatie www.fsc.nl.

Download certificaat

PEFC certificering

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer.
Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. Door middel van de certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen het hout (en papier) met het PEFC keurmerk verwerken in hun producten.

Voor HuneBouw houdt dit in dat houtproducten fysiek en administratief traceerbaar zijn binnen het bedrijf. Voor meer informatie www.pefcnederland.nl

Download certificaat


HuneBouw MVO-gecertificeerd

Met ons certificaat “Bouwen aan MVO” onderschrijven we het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aan de hand van de thema’s Bestuur en management, Mens en werk, Klant, Milieu en Maatschappij zijn onze duurzame doelstellingen opgesteld en beschreven in het MVO-plan. Middels het groeimodel hebben we onze ambities bepaald om ons verder te ontwikkelen, te verbreden en uit te blinken.

Download certificaat


BREEAM-NL

BREEAM-NL is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode beoordelen we projecten op integrale duurzaamheid.
BREEAM-NL heeft vier keurmerken. Voor nieuwbouwprojecten is er BREEAM-NL Nieuwbouw. Bestaande gebouwen worden beoordeeld met In-Use, sloopprojecten met Sloop en Demontage en complete gebieden met BREEAM-NL Gebied.

Download certificaat

DGBC

HuneBouw is participant van Dutch Green Building Council, de landelijke maatschappelijke organisatie, die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken, in de wetenschap dat de gebouwde omgeving veel invloed heeft op de klimaatverandering.

Meer informatie

Bouwend Nederland

HuneBouw is sinds oprichting lid van de brancheorganisatie Bouwend Nederland.
Voor meer informatie www.bouwendnederland.nl

Download bewijs

Klantgericht Bouwen

De Stichting Klantgericht Bouwen heeft als doel de klantgerichtheid en de kwaliteit in de bouwbranche te verbeteren. Alleen bedrijven die beter dan gemiddeld scoren als het gaat om klanttevredenheid en het beperken van opleveringsgebreken krijgen het keurmerk.

Als één van de weinige aannemers in Noord Nederland beschikt HuneBouw over hun keurmerk.

Meer informatie

Woningborg

HuneBouw is aangesloten bij Woningborg N.V. Woningborg verstrekt garantiecertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. Kopers zijn daarmee beschermd tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Vooraf toetst Woningborg het bouwplan ten aanzien van een aantal gestelde eisen. Na toetsing en eventuele aanpassingen volgt planacceptatie en wordt het Woningborg-certificaat aan de koper verstrekt. Tijdens de bouw controleert Woningborg steekproefsgewijs de kwaliteit van de uitvoering en of uw woning conform de gestelde eisen wordt gebouwd.

Meer informatie

Bouwgarant

Sinds de oprichting is HuneBouw lid van Bouwgarant. Bouwgarant biedt eigenaren van bestaande woningen zekerheden bij de verbouw/uitbreiding van hun bestaande woning.

Ter continuering van het lidmaatschap wordt onze onderneming elk jaar zowel technisch als financieel getoetst door Bouwgarant. Voor meer informatie www.bouwgarant.nl

Download certificaat
Keurmerk Bouwgarant 2019

Volandis

HuneBouw is een erkend leerbedrijf. In eigen bedrijf mogen wij dus onze toekomstige vakmensen opleiden in de praktijk. Onze leermeesters en praktijkbegeleider hebben hiervoor kennis en de mogelijkheden. Voorheen werden de activiteiten door Fundeon georganiseerd. Deze organisatie bestaat sinds 1 juli 2016 niet meer. De activiteiten van Fundeon worden nu uitgevoerd door Volandis. Sociale partners willen een integrale aanpak als het gaat om gezond, veilig werk en de ontwikkeling van werknemers. Zij hebben daarom besloten tot een nieuw kennis- en adviescentrum te komen: Volandis.Voor meer informatie www.volandis.nl

Download certificaat