1e Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project gestart

In Olst wordt door bouwbedrijf HuneBouw een kleinschalig CPO-project gerealiseerd. Het gaat in totaal om 12 koopwoningen en een gemeenschappelijk gebouw op een erf waar essentiële voorzieningen worden gedeeld. Hierbij valt te denken aan gemeenschappelijke voorzieningen als wasruimte, werkplaats, hobbyruimte, maar ook gezamenlijk landschapsbeheer van moestuin en bloementuin.

Deze levensloopbestendige woningen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen architect, bouwbedrijf en toekomstige bewoners. Deze werkwijze garandeerde optimale inspraak van de opdrachtgevers in de indeling, installaties en materiaalkeuze waarbij een hoog niveau van duurzaamheid een vereiste was. De bewoners zijn allemaal voornemens een energiegarantie-contract af te sluiten. Uitgangspunt is dat het allemaal energie neutrale woningen zijn.

Aan de Ringmus in Olst zijn de bouwwerkzaamheden inmiddels gestart. De funderingen zijn reeds uitgegraven en ook is er inmiddels een feestelijke bijeenkomst gehouden ter ere van de start van de bouw waarbij mevrouw Monique van Haaf, gedeputeerde van de Provincie Overijssel, aanwezig was evenals Herman Engberink, wethouder en eerste locoburgemeester in Olst-Wijhe.