Bewust Veilig

Helaas blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW dat het aantal ongevallen in de bouw en installatiebranche oploopt. Vallen van hoogte, onveilig werken met machines en gereedschap én problematische communicatie komen nog te vaak voor. Dat willen we niet. Iedereen wil aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis.

Alle dagen van het jaar is veiligheid belangrijk. Eén dag staan we er extra bij stil. Op vrijdag 17 maart zijn we met elkaar Bewust Veilig op het werk; ook bij HuneBouw!

Voor meer informatie: www.bewustveilig.com

bewust-veilig