Contract voor renovatie van de afdeling fysiotherapie Treant locatie Bethesda

Vorige week is het contract getekend tussen Treant Zorggroep en HuneBouw inzake de verbouw en coördinatie van de werkzaamheden ten behoeve van renovatie van de afdeling fysiotherapie Treant locatie Bethesda. De opdracht tot renovatie bestaat o.a. uit het opnieuw indelen van een aantal bestaande ruimtes inclusief functieverandering. De omvang van het te verbouwen werkgebied bedraagt ca. 320 m2. De werkzaamheden zijn deze week gestart.