Julianaplantsoen: eerste kappen geplaatst

In het Julianaplantsoen in Hoogeveen worden 32 woningen gebouwd door HuneBouw. De bouw vordert gestaag en de eerste woningen zijn inmiddels voorzien van kappen.