Kindcentrum De Schaapskooi in Wezep

Op 23 november was de opening van het nieuwe Kindcentrum De Schaapskooi in Wezep. Hier wordt thematisch onderwijs gegeven in flexibele ruimtes. Precies zoals in de fusieplannen van de Goede Herderschool en de Oranjeschool stond beschreven. Een lange aanlooptijd, een korte bouwtijd én een kloeke samenwerking tussen de bouwpartijen leverden een dynamisch en duurzaam pand op.

Dynamisch en duurzaam gebouw dankzij kloeke samenwerking

Nadat in november 2017 de eerste schep in de grond was gezet, verrees binnen acht maanden een compleet nieuw schoolgebouw. Maar de voorafgaande fase vergde een lange adem. ‘Met de planvorming is gestart in januari 2015. De uitdaging zat vooral in de bekostiging’, vertelt Johan Steenbergen, eigenaar van Steenbergen Bouwmanagement. ‘Omdat de school zoveel mogelijk energieneutraal wil zijn, stelden de gemeente en het schoolbestuur een extra bedrag ter beschikking. De voorbereiding op die besluitvorming nam de nodige tijd in beslag.’
De rol van Steenbergen was die van procesbegeleider. ‘We hebben de wensen van de fusieschool geïnventariseerd en er invulling aan gegeven, Factor Architectuur heeft het ontwerp getekend. In het bestemmingsplan was ruimte voor een langwerpig gebouw, bij het indelen is rekening gehouden met de beperkingen van die ruimte.’

Strakke planning

Voor aannemer HuneBouw was de belangrijkste beperking de strakke planning. ‘Dat wisten we toen we inschreven’, nuanceert projectleider Jan van der Weide van het bedrijf uit Hoogeveen meteen. Ook de aanbesteding was een strak georganiseerd proces. ‘Wij kwamen op basis van referenties door de voorselectie, evenals vijf andere aannemers. De beschrijving hoe wij de zaken wilden aanpakken en de invulling van de samenwerking bleek doorslaggevend voor de gunning.’
Steenbergen bevestigt: ‘Voor een goede samenwerking is het belangrijk vooraf te weten met wie we te maken krijgen.’ Die aanpak bleek de juiste. ‘Deze keuze heeft goed uitgepakt. We hebben goed samengewerkt, ook met de installateur.’ Vestigingsmanager Dennis Heer van Harwig Installatietechniek is eveneens ingenomen met het project. ‘Het ontwerp was goed uitgewerkt en alle partijen stonden open voor aanvullingen. Meedenken werd op prijs gesteld.’ Heer en Van der Weide roemen de werkbesprekingen: elke twee weken, op de bouwplaats, met het volledige bouwteam. Van der Weide: ‘Die waren belangrijk om de afstemming tussen de partijen zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.’

De Schaapskooi in Wezep

Zelfvoorzienend

Het kindcentrum is gebouwd in een bestaande woonwijk. Steenbergen: ‘In het bestemmingsplan waren de bouwhoogte en goothoogte vastgelegd. Maar we waren vrij in materiaal- en kleurgebruik. De architect liet zich inspireren door bestaande gebouwen, zoals een karakteristieke kerk dichtbij de school. Elementen van dat kerkgebouw zijn terug te zien in het schoolontwerp.’
De opdrachtgever had de wens enigszins zelfvoorzienend te zijn. ‘Daarom zijn een warmtepomp en honderd zonnepanelen in het ontwerp opgenomen. En er is gerecycled materiaal gebruikt, zoals planken aan de gevel en een bijzondere gevelsteen. Deze materialen kunnen, in het kader van circulair bouwen, hergebruikt worden.’ Van der Weide voegt toe: ‘Bouwkundig moest het gebouw goed luchtdicht zijn en is rekening gehouden met hoge Rc-waarden. De constructie heeft een hoge warmteweerstand: in de winter gaat de warmte het gebouw niet uit, in de zomer komt er geen warmte binnen. Daarnaast is gekozen voor een traditionele metselwerkgevel, met een bijzondere steen. De gevelbekleding bestaat uit onderhoudsarme rabatplanken. Verder zaten de duurzaamheidsaspecten vooral in de installaties.’

Warmtepomp en zonnepanelen

Installatietechnisch waren er geen grote uitdagingen, vertelt Dennis Heer. ‘De technische ruimte waarin wij alle ketels en verdelers moesten plaatsen was wel klein. Het was een uitdaging alles daarin te krijgen, maar het is gelukt.’ Bij het ontwerp van de multifunctionele ruimte moesten maatregelen worden toegepast om geluidsoverlast te voorkomen. ‘We hebben het ontwerp iets aangepast, waardoor we extra afzuigunits en -kanalen konden aanbrengen. En we hebben een hybride verwarmingsinstallatie geplaatst, met voorrang op de warmtepomp en bijverwarming via de cv-ketel. In de zomer kan deze installatie koelen en in de winter verwarmen. Er is gekozen voor een hoogrendement-warmtepomp, die verspilt weinig energie. In het ontwerp was de warmtepomp al omschreven, wij gaven advies over de keuze van de pomp.’

Duurzaam gebouw: de Schaapskooi in Wezep

Modulaire bouw

Van der Weide: ‘De fundering bestond uit mortelschroefpalen met een balkenrooster. De beganegrondvloer was een geïsoleerde kanaalplaatvloer met een constructieve druklaag, die monolithisch werd afgewerkt en daarmee direct de afwerkvloer was. Dit kwam ook terug bij de eerste verdiepingsvloer. In deze constructieve druklagen werd ook de vloerverwarming opgenomen. Dit wordt niet vaak gedaan. Verder was er sprake van een staalconstructie, buitenwanden in houtskeletbouw en een staaldak. Deze onderdelen zijn prefab geleverd. Bijzonder was dat we tegelijkertijd buiten en binnen aan het werk waren.’ Johan Steenbergen haakt aan: ‘Dankzij modulaire bouw was de bouwtijd zelf heel kort. Het kindcentrum wil in de toekomst mogelijk bijbouwen, door het gebruik van prefab-elementen kan ook een uitbreiding snel gerealiseerd worden.’ Flexibiliteit is onderdeel van de onderwijskundige visie van De Schaapskooi. ‘In het kindcentrum wordt thematisch onderwijs gegeven. Daar zijn flexibele ruimtes voor nodig, die groter of kleiner kunnen worden gemaakt. Daarnaast zijn er flexwerkplekken gecreëerd, verspreid door het gebouw.’

Feestelijke opening

De oplevering kon volgens planning worden behaald: eind juli, net voor de zomervakantie. Maar de school is pas na de herfstvakantie in gebruik genomen. Steenbergen: ‘In de tussentijd is het plein ingericht, is het schilderwerk gedaan en is het een en ander getest. Wij zijn tot en met het neerzetten van het laatste stoeltje betrokken geweest. Dat is onze core business: wij zijn procesbegeleider van begin tot eind. Bij dit project heeft dat dusdanig goed uitgepakt, dat we een fijne samenwerking met alle betrokken partijen hebben gehad en dat we met z’n allen trots kunnen zijn op het eindresultaat.’ Op 23 november was de feestelijke opening van het Kindcentrum.

Bron: Bouwen in het Noorden 88-10