Nieuwbouw Nieuw-Roden

In Nieuw-Roden is de nieuwbouw van 36 huurwoningen begonnen. In opdracht van Woonborg bouwen we hier 17 gezinswoningen en 19 levensloopbestendige woningen. Deze bouw wordt in 2 fasen uitgevoerd. Zoals in het filmpje is te zien zijn de eerste 24 woningen inmiddels gesloopt. De warmtepompen zijn geboord en binnenkort zal begonnen worden met het uitgraven. Naar verwachting zullen de nieuwe 24 woningen in de zomer van 2021 opgeleverd worden. Daarna volgt de sloop en de nieuwbouw van de overige 12 woningen, deze worden naar verwachting in 2022 opgeleverd.