Sportlocatie Stad & Esch Diever

In het mooie Drentse dorp Diever zijn we druk doende om in opdracht van Stad & Esch een sportaccommodatie met algemene ruimten en een verbouwing te realiseren. De accommodatie is zo opgezet dat het multifunctioneel inzetbaar is voor allerlei activiteiten in het dorp. Het sluit aan op het scholencomplex R.S.G. Stad & Esch, wat er intensief gebruik van zal gaan maken. Naast de school maken ook de verenigingen uit het dorp (en waarschijnlijk omliggende dorpen) er gebruik van. De oplevering van de nieuwbouw (sporthal, kleedkamers en ontmoetingsruimte) zal eind december 2018 zijn. De verbouw (het ombouwen van de bestaande sportzaal naar een theater) zal medio februari 2019 opgeleverd worden.