Veel belangstelling op Demolition Day

In de Hoogeveensche Coutrant stond een leuk artikel over de Demolition Day van 19 september jl.

Artikel over Demolition Day in de Hoogeveensche Courant