Voortgang nieuwbouw 9 watervilla's Eelderwolde

In opdracht van WVG Ontwikkeling zijn we in Eelderwolde bezig met de nieuwbouw van 9 watervilla's (project Beekjuffer).

Inmiddels zijn de tweede verdiepingsvloeren gelegd, hier kan dus gestart worden met het lijmen van het kalkzandsteen. Verder zijn we nu bezig met het aanbrengen van het regelwerk voor de houten buitengevels en met de voorbereidingen voor het gevelmetselwerk. Begin juli zal met dit metselwerk gestart worden. Ook zullen we binnenkort starten met het aanbrengen van de buitenkozijnen op de eerste verdieping.