Uitbreiding Van der Valk Hotel Haarlem: Fase 1

Opdrachtgever: Matser Beheer
Opgeleverd: voorjaar 2015

In een zeer kort tijdsbestek is er door onze aansturing een complexe bouwaanvraag gedaan voor deze uitbreiding. De uitbreiding omvatte circa 220 hotelkamers van hotel Haarlem Zuid gebouw A en B inclusief alle bouwkundige brandwerende voorzieningen. Tevens is er een uitbreiding op de dakvloer gerealiseerd. Ook het vervangen van de bestaande liftinstallatie in combinatie met het realiseren van een nieuwe liftschacht behoorde tot de scope. Deze bouwopdracht is binnen een zeer strakke planning gerealiseerd.