Revitalisatie kantoor Enexis Groningen

Opdrachtgever: Enexis Groep
Oplevering: November 2021

In mei 2021 mocht HuneBouw in de rol van aannemer in opdracht van Enexis Groep starten met het revitaliseren van 2 verdiepingen van het pand aan de Europaweg 31-33 in Groningen. Eind 2021 zijn de afdelingen Klantenservice en de Grootzakelijk verhuisd naar deze locatie vanuit het Winschoterdiep in Groningen.

Bij de aanvraag werd duidelijk dat duurzame huisvesting wenselijk is. Ook werd er aangegeven dat het voor de medewerkers van Enexis Groep een fijne en veilige werkplek moest worden, het pand dient te voelen als thuisbasis met voldoende digitale voorzieningen gezien de aard van de werkzaamheden.

In eerste instantie is HuneBouw gestart met demontage van de bestaande setting. Om te komen tot duurzame huisvesting is besloten om gebruik te maken van het huidige inrichtingspakket, het zogeheten circulair gebruik. Daar waar er onvoldoende materiaal ter beschikking was vanuit het huidige inrichtingenpakket is er gebruik gemaakt van duurzaam gekapt hout.

Omdat de revitalisering plaats vond op de tweede en derde verdieping van het gebouw, is er gekozen om een buitenomgang te maken voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zo hebben wij gezorgd voor zo min mogelijk overlast voor de overige gebruikers van het pand. Op deze wijze hebben wij de nieuwe indeling gerealiseerd.

Inmiddels is het pand in november 2021 opgeleverd en hebben de medewerkers van de afdelingen Klantenservice en de Grootzakelijk een fijne, circulair ingerichte, nieuwe thuisbasis.